0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Germany Challenger Series
Florian Bluhm
۲
۳
Kirill Fadeev
Finished
۱۰:۴۰
Akito Itagaki
۱
۳
Marco Stefanidis
Finished
۱۴:۴۰
Max Klink
۱
۳
Marco Stefanidis
Finished
۱۰:۰۰
Max Klink
۱
۳
Tobias Slanina
Finished
۱۵:۲۰
Tobias Slanina
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۱:۲۰
Akito Itagaki
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۶:۴۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Kirill Fadeev
Finished
۱۷:۲۰
Tobias Slanina
۱
۳
Kirill Fadeev
Finished
۱۳:۲۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Jeromy Loffler
Finished
۱۴:۰۰
Florian Bluhm
۳
۲
Marco Stefanidis
Finished
۱۶:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Akito Itagaki
Finished
۱۲:۰۰
Max Klink
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۲:۴۰
Florian Bluhm
۰
۰
Tobias Slanina
inprogress
۱۸:۰۰
Jeromy Loffler
-
-
Marco Stefanidis
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
  Czech Republic Pro League
Kostal Marek
۲
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۱۰:۳۰
Frantisek Just
۳
۲
Tomas Varnushka
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Dousa
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۱:۳۰
Milan Klement
۳
۲
Tomas Varnushka
Finished
۱۲:۰۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۳۰
Milan Klement
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۱۰:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۱۵:۳۰
Ondrej Pastorek
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۳:۰۰
Tonar Lukas
۳
۲
Miroslav Cinibulk
Finished
۱۴:۰۰
Josef Fuchs
۱
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Miroslav Cinibulk
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Prosa
۳
۲
Radek Rose
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Marek Holub
۳
۲
Karel Baros
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Ranecky
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Prosa
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Dousa
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۰۵:۳۰
Bohumil Duben
۳
۲
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۰۰
Jaromir Vyboch
۰
۳
Josef Musil
Finished
۱۱:۰۰
Richard Macura
۳
۱
Ondrej Kus
Finished
۱۱:۰۰
Josef Fuchs
۳
۱
Jaroslav Dorazka
Finished
۱۳:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۱۴:۳۰
Antonin Kosprd
۱
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Holik
۳
۰
Tonar Lukas
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۰۰:۳۰
Josef Pelikan
۰
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Jan Potensky
۲
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۰۶:۳۰
Tonar Lukas
۰
۳
Milan Klement
Finished
۰۹:۳۰
Josef Musil
۲
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۰۹:۳۰
Jan Briska
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Richard Macura
Finished
۱۰:۰۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Varnushka
۲
۲
Tonar Lukas
Finished
۱۱:۰۰
Josef Musil
۳
۲
Bohumil Duben
Finished
۱۱:۳۰
Tonar Lukas
۰
۳
Frantisek Just
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Nejedly
۰
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۲:۳۰
Milan Klement
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Cinibulk
۲
۳
Tomas Holik
Finished
۱۵:۰۰
Matej Perny
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۵:۰۰
Oldrich Vrtal
۰
۳
Ales Berbr
Finished
۱۵:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Matej Perny
Finished
۱۶:۰۰
Vaclav Sedlacek
۰
۰
Petr Svoboda
inprogress
۱۸:۰۰
Miroslav Nechas
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۰:۰۰
Ales Drozd
۳
۰
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۱:۳۰
Jan Potensky
۰
۳
Milan Longin
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۴:۳۰
Milan Longin
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۰۵:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۵:۳۰
Svoboda Vladimir
۱
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۶:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Dousa
Finished
۰۶:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۰
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۰:۰۰
Jan Briska
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Kus
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۱:۳۰
Kostal Marek
۲
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۲:۰۰
Jan Briska
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۲:۳۰
Ondrej Kus
۲
۳
Richard Macura
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Varnushka
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۱۲:۳۰
Ales Berbr
۲
۳
Jan Pribyl
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Dorazka
۳
۱
Antonin Kosprd
Finished
۱۶:۰۰
Matej Mazurek
۳
۰
Jan Pribyl
Finished
۱۶:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Matej Perny
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Cinibulk
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۶:۳۰
Jaroslav Dorazka
۰
۳
Antonin Kosprd
Finished
۱۶:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۳۰
Ondrej Paril
۰
۰
Marek Zaskodny
inprogress
۱۸:۰۰
Martin Guk
-
-
Turek Tomas
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Karel Baros
۰
۳
Ales Drozd
Finished
۰۰:۰۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۳۰
Milan Longin
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Svoboda Vladimir
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Marek Placek
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Adamec
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Milan Longin
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Kus
۲
۳
Martin Lorenc
Finished
۰۹:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Jan Briska
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Nejedly
۳
۲
Jaromir Vyboch
Finished
۱۲:۰۰
Martin Lorenc
۳
۰
Richard Macura
Finished
۱۲:۰۰
Josef Musil
۳
۰
Bohumil Duben
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۱۳:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۲
Matej Mazurek
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Antonin Kosprd
Finished
۱۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Matej Perny
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Dorazka
۱
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۴:۳۰
Havel Ladislav
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۴:۳۰
Matej Mazurek
۳
۱
Ales Berbr
Finished
۱۴:۳۰
Jan Pribyl
۱
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۵:۰۰
Ales Berbr
۳
۱
Jan Pribyl
Finished
۱۶:۳۰
Milan Regner
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۷:۰۰
Matej Mazurek
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۱۷:۰۰
Radek Rose
۰
۳
Michal Jezek
Finished
۱۷:۳۰
Michal Cada
۰
۳
Milan Flesar
Finished
۱۷:۳۰
Rene Kowal
۲
۳
Radomir Revay
Finished
۱۷:۳۰
Jan Mecl Jr.
۰
۰
Ondrej Svacha
inprogress
۱۸:۰۰
Jan Kanera
۰
۰
Martin Guk
inprogress
۱۸:۰۰
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jan Kanera
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Michal Jezek
-
-
Jan Mecl Jr.
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Ondrej Svacha
-
-
Radek Rose
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
  Russia Liga Pro
Evgeny Voronkov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Roman Saldakeev
۳
۲
Andrey Zabrodin
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۰
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Ermolaev
۳
۱
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۴:۰۰
Evgeny Grishaev
۳
۲
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۴:۴۵
Damir Bedretdinov
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Pravdnov
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۱۳:۰۰
Igor Sergeevich
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Evgeny Grishaev
۳
۱
Sergey Martyukhin
Finished
۱۳:۱۵
Sergei Safronov
۳
۰
Igor Minchenkov
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۲
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Artemov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Bespalov
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۳۰
Igor Sergeevich
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Igor Krikunov
۱
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Martyukhin
۰
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۲:۴۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Mikhail Margolin
Finished
۱۴:۱۵
Andrey Pravdnov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۳۰
Oleg Moshnikov
۳
۲
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۶:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Danila Andreev
Finished
۱۰:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Nikita Bespalov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Artemov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Kasatkin
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۲:۴۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Lopatin Sergey
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Nikita Bespalov
Finished
۰۴:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۵:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۸:۱۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۰۸:۱۵
Evgeny Voronkov
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۳۰
Eduard Tsvetkov
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۰۸:۳۰
Danila Andreev
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۸:۴۵
Afanasev Maksim Andreevich
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Roman Saldakeev
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Konstantinov
۰
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Andrei Khanevskii
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Zabrodin
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Ippolitov
۰
۳
Roman Saldakeev
Finished
۱۰:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۱۰:۳۰
Afanasev Maksim Andreevich
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Andrey Zabrodin
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Igor Krikunov
Finished
۱۱:۰۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۱۲:۰۰
Igor Minchenkov
۳
۲
Kozyrev Andrei
Finished
۱۲:۱۵
Artem Denisov
۲
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۱۲:۱۵
Maksim Smyshnikov
۳
۲
Andrei Bokov
Finished
۱۲:۳۰
Vadim Putilovsky
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۲:۳۰
Mikhail Margolin
۱
۳
Sergei Safronov
Finished
۱۲:۴۵
Anton Boev
۱
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۱۳:۰۰
Kozyrev Andrei
۲
۳
Mikhail Margolin
Finished
۱۳:۱۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۱۳:۲۰
Andrei Bokov
۱
۳
Anton Boev
Finished
۱۳:۳۰
Vyacheslav Tsvetkov
۲
۳
Artem Denisov
Finished
۱۳:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۰۰
Artem Denisov
۲
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۴:۱۵
Maksim Smyshnikov
۳
۱
Anton Boev
Finished
۱۴:۳۰
Kozyrev Andrei
۳
۱
Sergei Safronov
Finished
۱۴:۳۵
Andrei Bokov
۰
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۱۵:۰۰
Sergei Safronov
۰
۳
Mikhail Margolin
Finished
۱۵:۴۵
Roman Alov
۱
۳
Kogotkov Sergei
Finished
۱۶:۱۵
Denis Molodtsov
۳
۱
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۶:۴۵
Kogotkov Sergei
۳
۱
Denis Molodtsov
Finished
۱۷:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۷:۳۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Evgeniy Samokha
Finished
۱۷:۳۰
Dmitriy Ermolov
۲
۰
Roman Alov
inprogress
۱۷:۴۵
Roman Alov
-
-
Denis Molodtsov
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Kogotkov Sergei
-
-
Dmitriy Ermolov
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Mikhail Nurmukhamedov
-
-
Alexander Poprotsky Vladimirovich
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
  World World Championship Women Doubles
Vega P./Ortega D.
۳
۱
Morales J./Zeng Z.
Finished
۰۰:۳۰
  Europe TT Elite Series
Michal Minda
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۵۰
Michal Murawski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۰:۱۰
Artur Daniel
۱
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۰:۴۰
Damian Korczak
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۴۰
Michal Murawski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۵۰
Piotr Strus
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Perek
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۷:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Artur Daniel
۱
۳
Petr David
Finished
۰۹:۳۰
Michal Murawski
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۴:۲۰
Kamil Nalepa
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۲۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۶:۴۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۴۰
Michal Minda
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Petr David
Finished
۰۵:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۲:۰۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۰:۱۰
Aleksander Lilien
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Michal Minda
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۳:۰۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Petr David
Finished
۰۳:۱۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Jakub Perek
Finished
۰۵:۲۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Petr David
Finished
۰۸:۰۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Vladislav Ursu
Finished
۰۹:۱۰
Petr David
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Vladislav Ursu
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۰
Bartosz Czerwinski
۲
۲
Lukasz Jarocki
inprogress
۱۷:۴۰
Kamil Nalepa
۱
۲
Artur Daniel
inprogress
۱۷:۵۰
Adam Ramenda
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۲:۱۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۵۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۳:۵۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۶:۱۰
Petr David
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۵۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۲۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۳۰
Petr David
۰
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۱:۵۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۲:۵۰
Artur Daniel
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۴۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۴:۰۰
Vladislav Ursu
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۴:۵۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۵:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۵:۱۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Kamil Nalepa
Finished
۱۵:۳۰
Damian Wojdyla
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۵:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۶:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۰۰
Vladislav Ursu
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۷:۲۰
Piotr Strus
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۲۰
Jakub Perek
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Adam Ramenda
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Jakub Perek
۱
۳
Petr David
Finished
۰۴:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۸:۴۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۵۰
Michal Murawski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۰۰
Kamil Nalepa
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۵۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۲۰
Kamil Nalepa
۲
۳
Artur Daniel
Finished
۱۱:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۲:۱۰
Damian Korczak
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Petr David
Finished
۱۳:۲۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۶:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۲۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۰۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۰:۵۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۱:۴۰
Kamil Nalepa
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۳۰
Michal Murawski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۱۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۳:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۴۰
Michal Murawski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۲۰
Vladislav Ursu
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۵۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۷:۱۰
Michal Murawski
-
-
Damian Wojdyla
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Marcin Jadczyk
-
-
Miastowski Maksymilian
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Karol Wisniewski
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Vladislav Ursu
-
-
Kamil Nalepa
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Bartosz Czerwinski
-
-
Damian Wojdyla
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Artur Daniel
-
-
Mateusz Golebiowski
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
  World ITTF South American Championships
Teodoro Guilherme
۳
۴
Nicolas Burgos
Finished
۰۲:۱۰
  World ITTF South American Championships Women
Zhiying Zeng
۰
۴
Giulia Takahashi
Finished
۰۱:۳۰
  World TT-CUP
Ucinski Rafal
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
David Mutl
۰
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۰
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۲۵
Krzysztof Stala
۲
۳
Damian Bucko
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Vladimir Libovicky
۲
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۱:۲۰
Gola Blazej
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۰۱:۳۰
Jan Urbanek
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Damian Bucko
Finished
۰۲:۰۰
Dahua Song
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Szostak Michal
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۲:۳۰
Louis Lu
۳
۰
Tony Hu
Finished
۰۲:۳۵
Waldemar Glanowski
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۳:۳۰
Mugren Ibrahim
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۳:۳۵
Szostak Michal
۰
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۱
۳
Mugren Ibrahim
Finished
۰۴:۰۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۴:۳۰
Tony Hu
۱
۳
Mugren Ibrahim
Finished
۰۴:۳۵
Waldemar Glanowski
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۵:۰۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۶:۳۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۷:۰۰
Blazej Warpas
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۰۸:۳۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Emil Nowak
Finished
۰۹:۰۰
Dawid Stapor
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۳۰
Gregorio Cascales
۳
۲
Jose Ramon Aracil
Finished
۰۹:۴۰
Marat Filip
۰
۳
Srnka Jan
Finished
۰۹:۵۰
Blazej Warpas
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۰۰
Fernandez Marcos
۳
۲
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۱۰
Martin Dolezal
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۰:۲۰
Pistora Josef
۳
۱
Zdenek Zahradka
Finished
۱۰:۲۵
Dawid Stapor
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۰:۳۰
Gregorio Cascales
۳
۰
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۴۰
Marat Filip
۳
۲
Adam Kosacky
Finished
۱۰:۵۰
Radek Muller
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۵۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۰
Jose Ramon Aracil
۲
۳
Fernandez Marcos
Finished
۱۱:۱۰
Srnka Jan
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۰
Pistora Josef
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Adam Kasperski
۳
۰
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۱:۳۵
Gregorio Cascales
۲
۳
Fernandez Marcos
Finished
۱۱:۴۰
Marat Filip
۱
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۵۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Radek Muller
Finished
۱۱:۵۵
Blazej Warpas
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Bartlomiej Pacia
Finished
۱۲:۰۵
Heruan Escalona
۳
۲
Jose Ramon Aracil
Finished
۱۲:۱۰
Adam Kosacky
۳
۱
Srnka Jan
Finished
۱۲:۲۰
Pistora Josef
۲
۳
Radek Muller
Finished
۱۲:۲۵
Dawid Stapor
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۲:۳۰
Michal Oracz
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۳۵
Adam Kosacky
۰
۳
Marat Filip
Finished
۱۲:۵۰
Bohuslav Budik
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۲:۵۵
Emil Nowak
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۳:۰۰
Adam Kasperski
۳
۰
Bartlomiej Pacia
Finished
۱۳:۰۵
Fernandez Marcos
۱
۳
Gregorio Cascales
Finished
۱۳:۱۰
Martin Dolezal
۱
۳
Srnka Jan
Finished
۱۳:۲۰
Radek Muller
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۱۳:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۳:۳۵
Robert Jamrich
۲
۳
Marek Fabini
Finished
۱۳:۵۰
Zdenek Zahradka
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۳:۵۵
Emil Nowak
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Michal Oracz
Finished
۱۴:۰۵
Kolar Vlastimil
۲
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۴:۲۰
Richard Marsik
۰
۳
Martin Filipek
Finished
۱۴:۲۵
Adam Kasperski
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۳۵
Robert Jamrich
۲
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۴:۵۰
Sebl Jachym
۳
۰
Jakub Zahradnicek
Finished
۱۴:۵۵
Michal Oracz
۲
۳
Bartlomiej Pacia
Finished
۱۵:۰۵
Marek Fabini
۳
۱
Kolar Vlastimil
Finished
۱۵:۲۰
Richard Marsik
۲
۳
Jakub Zahradnicek
Finished
۱۵:۲۵
Mateusz Burkacki
۲
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۵:۳۵
Robert Jamrich
۳
۱
Kolar Vlastimil
Finished
۱۵:۵۰
Martin Filipek
۱
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۵:۵۵
Adam Kasperski
۱
۳
Michal Oracz
Finished
۱۶:۰۵
Martin Kocvara
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۱۶:۲۰
Richard Marsik
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۱۶:۲۵
Mateusz Burkacki
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۶:۳۵
Robert Jamrich
۳
۰
Kolar Vlastimil
Finished
۱۶:۵۰
Jakub Zahradnicek
۰
۳
Martin Filipek
Finished
۱۶:۵۵
Bartlomiej Pacia
۱
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۷:۰۵
Marek Fabini
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Zahradnicek
۳
۰
Richard Marsik
Finished
۱۷:۲۵
Jakub Nowak
۳
۱
Damian Bucko
Finished
۱۷:۳۰
Adam Kasperski
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۱۷:۳۵
Jesus Medina
۱
۲
Juan Cayuela
inprogress
۱۷:۴۰
Petr Vrastil
۰
۲
Michal Nemec
inprogress
۱۷:۵۰
Sebl Jachym
۱
۰
Martin Filipek
inprogress
۱۷:۵۵
Urban Roman
-
-
Svoboda Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Petr Dvorak
-
-
Cerveny Tomas
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Andrus Hiiemae
-
-
Allan Salla
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Petr Vrastil
-
-
Svoboda Vladimir
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Ales Brandtl
-
-
Hejda Vaclav Sr.
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
  Belarus Liga Pro
Sergei Gus
۳
۱
Vladimir Chilek
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Chilek
۲
۳
Andrei Smirnov
Finished
۰۹:۳۰
Petr Mukhurov
۲
۳
Sergei Gus
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Chilek
۰
۳
Petr Mukhurov
Finished
۱۱:۰۰
Daniil Devyatnikov
۳
۰
Dmitrii Romanenko
Finished
۱۲:۳۰
Vitaly Lyalkov
۲
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۱۳:۰۰
Dmitrii Romanenko
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۳:۳۰
Ruslan Shafiev
۱
۳
Daniil Devyatnikov
Finished
۱۴:۰۰
Daniil Devyatnikov
۳
۲
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۴:۳۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۱۵:۰۰
Aleksei Kuchuk
۱
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۶:۳۰
Sergei Lysakovskii
۲
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۷:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Elias Ranefur
۳
۲
Nandor Ecseki
Finished
۰۹:۳۰
Michal Obeslo
۱
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۰:۰۵
Enio Mendes
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۱۵
Elias Ranefur
۱
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۱:۴۵
Enio Mendes
۳
۲
Nandor Ecseki
Finished
۱۲:۴۵
Frantisek Onderka
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۳:۱۵
Enio Mendes
۳
۲
Filip Zeljko
Finished
۱۴:۱۵
Nandor Ecseki
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۴:۴۵
Michal Obeslo
۳
۰
Frantisek Onderka
Finished
۱۵:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید